• Passé: Učiteľský výcvik kundalini jogy

  Passé: Učiteľský výcvik kundalini jogy

  • Čo?
   Učiteľský výcvik kundalini jogy
  • Kedy?
   marec 2017 – február 2018 / víkend 1 x mesačne + týždenný blok
  • Kde?
   Modra – Kráľová

  Výcvik sa otvára pre všetkých záujemcov o hlbšie spoznanie kundalini jogy. Je dobrodružnou premenou vedomia na ceste osobného rozvoja. Výcvik vám poskytne všetko, čo je potrebné pre praktikovanie a výuku kundalini jogy.

  Výcvik je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. To znamená, že úspešní absolventi získajú Osvedčenie o profesijnej spôsobilosti – Inštruktor jogy a po vybavení formalít môžu oficiálne pôsobiť ako učitelia jogy.

  Výcvik zahŕňa 220 hodín výuky (hodina je 45 minút) počas 7 víkendov, 1 štvordňového bloku a 1 týždenného bloku.

  Počas prvých troch víkendov sa zoznámite so základnými pozíciami a ich účinkom, dychovými technikami, štruktúrou výuky. Získate základné poznatky o kundalini joge, ktoré budete schopní odovzdávať ďalej.

  Júlovy blok bude venovaný západnému modelu fyzického tela (orgány a ich funkcie, súvislosti, nervový a endokrinný systém, … ), poznatkom o správnom stravovaní a psychosomatike, jogínskym poznatkom k téme životného štýlu.

  V augustovom bloku budú tieto znalosti doplnené o východný pohľad na ľudské telo ako energetický systém (čakry, nádí, prána, energetické telá, …), o jogínske poznatky k téme životného štýlu, životných hodnôt, jednotlivých cyklov života, partnerstva, smrti, atď. Tieto poznatky a techniky sprostredkované na výcviku pomôžu pochopiť procesy zmien, s ktorými sa stretávame v jogovej praxi, a umožnia žiť život vedomejšie v prepojení s Vyšším Ja. Súčasťou je tiež objasnenie toho, aký význam majú jednotlivé mantry v kundalini joge, prečo je dobré ich spievať a meditovať.

  V posledných troch víkendoch pôjde o výuku rôznych druhov meditácií, využívanie meditácií pri rôznych psychických a psychosomatických problémoch. Témou budú tiež filozofické koncepty jogy v súvislosti so spirituálnou cestou (karma, dharma, ego), rola, zodpovednosť a identita učiteľa.

  Ďalšie podrobnosti o výcviku, cenu, termíny atď. nájdete na stránke www.kundalinijoga.sk

  Napíšte komentár →

Napíšte komentár

Zrušiť komentár