• Mircea Eliade: Jóga, nesmrtelnost a svoboda

  Nie, nehodlám v tejto recenzii hodnotiť dielo svetoznámeho religionistu rumunského pôvodu Mircea Eliade. Chcela by som len priblížiť, o čom kniha pojednáva a čo od nej môžete očakávať. Pretože – upozornenie prvé a najpodstatnejšie – toto nie je žiadna príručka na cvičenie jogy.

  Mircea Eliade Joga

  Kto by si ju zaobstaral s týmto zámerom, musel by byť výrazne sklamaný už po úvodných stranách. Práve prvú kapitolu považujem za najtvrdší oriešok. Rozoberá jogovú filozofiu a k jej čítaniu odporúčam mať poruke slovník cudzích slov alebo wikipediu. Kľúčovými pojmami sú utrpenie a nesloboda, neskutočnosť sveta, ktorý sa nám bežne javí ako skutočný. Nuž, tomu utrpeniu nie je ťažké uveriť, samotné čítanie vo mne chvíľami vyvolávalo zúfalstvo, hlavne keď som sa musela neustále vracať späť, aby som si znova prečítala vysvetlenie niektorých pojmov. Prelúskanie sa touto kapitolou však považujem za zásadné pre pochopenie samotnej podstaty jogy. I keď na prvý pohľad sa môže zdať, že táto podstata je pesimistická až nihilistická, ako opravuje autor:  „Indickí mudrci odmietali tento svet a znevažovali tento život, pretože vedeli, že existuje niečo iné mimo vývoj, časovosť, utrpenie.”

  Druhá kapitola pojednáva o technikách jogy. Vôbec však nie v tom zmysle, že by dávala konkétne návody a postupy. Opäť natrafíte na množstvo jogových termínov, ktoré sú objasnené niekedy obšírnejšie, niekedy len stručne. Nasledujúce kapitoly sa už čítajú čoraz ľahšie a ľahšie. Naplno sa v nich prejavuje autorov vedný odbor – porovnávacia religionistika. Dozviete sa tak nielen o výlučne jogových prístupoch, ale aj o podobných skúsenostiach v iných duchovných smeroch. Joga ako prastará disciplína na seba časom nabrala rôzne podoby, začlenila sa do ľudovej mágie, ovplyvnila niektoré smery buddhizmu a rozdelila sa do tisícov odnoží a (niekedy podivuhodných) siekt.

  O joge v tom odľahčenom prevedení, ako ju poznáme dnes – idem si zacvičiť, na úvod zaspievam óm a poviem namasté – o takejto pop-joge zbavenej hlbšej duchovnej podstaty v knihe nie je, samozrejme, ani jedna zmienka. Bola totiž napísaná v čase pred masovým rozšírením jogy na západe. A hoci už v tých časoch existovali rôzne zjednodušené  „filozofie” prezentované Teozofickou spoločnosťou, autor o ne zjavne nejavil záujem a jeho zásadou bolo držať sa, pokiaľ možno, pôvodných zdrojov.

  Komu by som túto knihu odporúčala? Každému, kto cíti, že jeho záujem o jogu prekročil hranice bežného zdravotného cvičenia. Každému, kto si uvedomuje, že taký rozsiahly a prepracovaný systém, akým joga nepochybne je, nevznikol len na to, aby nás zbavil bolestí chrbtice a uvoľnil od stresu v práci. Každému, kto si občas uvedomí obmedzenosť a neslobodu svojej každodennej existencie. Pretože podnadpis knihy hovorí za všetko: joga, to je nesmrteľnosť a sloboda.

  Poznámka o autorovi

  Mircea Eliade PamětiMircea Eliade napísal pojednanie o joge pôvodne ako svoju doktorandskú prácu na univerzite v Bukurešti. Jej napísaniu predchádzal trojročný štipendijný pobyt v Indii (1929 -1931). Z toho dva roky sa v Kalkate venoval štúdiu indickej filozofie a sanskritu pod vedením slávneho historika indickej filozofie Surendranátha Dásguptu. Toto štúdium musel náhle ukončiť potom, čo bol odhalený jeho ľúbostný vzťah s Dásguptovou dcérou Maitrejí. Hoci rozchod s učiteľom Eliade ťažko znášal, novela Maitrejí mu neskôr priniesla spisovateľskú slávu v rodnom Rumunsku. (Nájdete ju aj v bratislavskej mestskej knižnici.) Po odchode z Kalkaty pobudol ešte niekoľko mesiacov v himalájskych ášramoch, kde si teoretické znalosti jogy overil na vlastnej koži. Neskôr však jogovú prax už nikdy nevykonával, hoci bol ďalej považovaný za teoretického odborníka na jogu a svoju doktorandskú prácu o joge viackrát vylepšil, až ju nakoniec vydal vo Francúzsku. V tomto kontexte je tiež potrebné knihu vnímať. Nejde o dielo jogína, ktorý by sa snažil sprostredkovať nejaké duchovné múdrosti. Ide o čisto vedeckú prácu, ktorá však vďaka priamym skúsenostiam autora s jogou nepôsobí celkom suchopárne a teoreticky. O autorovom turbulentnom živote sa viac dozviete v jeho autobiografii nazvanej jednoducho „Paměti”.

  ELIADE, M., Joga, Nesmrtelnost a svoboda. 1. vyd. Praha: Argo. 1999. 326 s. ISBN 80-7203-092-2
  ELIADE, M., Paměti. 1. vyd. Praha: H&H Vyšehradská. 2007. 581 s. ISBN 80-7319-049-4

   

  Napíšte komentár →

Napíšte komentár

Zrušiť komentár