• Kurz Duševný rozmer jogy so štúdiom jogy Ásana

  Kurz Duševný rozmer jogy so štúdiom jogy Ásana

  Štúdio jogy Ásana otvára od začiatku apríla nový kurz s názvom Duševný rozmer jogy. Povedie ho Matej Štepita, učiteľ jogy a psychológ.

  Kurz bude prebiehať v piatky v čase od 17:30 do 21:00. Prvé stretnutie je 4. apríla 2014. Kurz sa koná v Tai Chi centre na Moskovskej ulici (Staré Mesto, neďaleko Medickej záhrady).

  Je možné zúčastniť sa kedykoľvek, aj 1 večera. Nie je potrebná žiadna predchádzajúca jogová prax ani poznanie, stačí hlbší záujem o tému.

  Kurz bude prebiehať formou štúdia textov o duševnom rozmere jogy a následnej ásanovej praxe. Podkladom štúdia je kniha Duševná dimenzia jogy od spirituálneho učiteľa Heinza Grilla.

  Popisuje jednotlivé oblasti duševného života, v joge označované ako čakry alebo lotosové kvety. Matej na hodinách nevychádza z dnes častého prístupu v ezoterických smeroch, kde bývajú čakry “čistené, otvárané či aktivované” rôznymi technikami. Čakry chápe skôr ako určité „orgány duše”, ktoré sú spojené s rôznymi duševnými kvalitami človeka ako sú napr. odvaha, vnímavosť, pokoj, nadhľad, koncentrácia, aktivita, záujem a mnohé iné.

  Štúdiom týchto kvalít a snahou o ich rozvíjanie aj pri cvičení ásan si duša každého človeka môže tieto univerzálne cnosti postupne osvojovať, až sa stanú našimi osobnými vlastnosťami či schopnosťami. Matej tu vychádza z princípu, ktorý vyjadruje indická mantra “Jad bhávan, tat bhávati” a v preklade znamená asi toľko ako: „v duši človeka rastie to, čomu venuje svoju pozornosť”, alebo „človek sa stáva tým, čo rozvíja svojim myšlienkovým životom”.

  Dlhodobým cieľom je prenos a uplatňovanie rozvíjaných kvalít aj v našom každodennom medziľudskom živote, čím získava takáto prax jogy aj svoj hlboký sociálny rozmer.

  Témou hodín v roku 2014 bude duševná oblasť a kvality spojené so 6. centrom, teda tzv. adžňa čakrou. Je to oblasť sily duševného života, ktorá sa vyznačuje kvalitami koncentrácie, pokoja, nadhľadu a jasného (časom až jasnovidného) myslenia. Pri dobrom rozvinutí umožňuje človeku viesť svoje telo, vedomie aj svoje konanie slobodným spôsobom, na základe zvolených a spoznávaných myšlienok, resp. ideálov.

  Spája sa tiež so slobodne tvoriacou silou myšlienky, nezávislou od tela a od minulosti. Rozvinutie tejto oblasti umožňuje človeku vnímať svet aj ľudí objektívne, teda takých, akí sú naozaj, nie takých, ako ich my chceme vidieť, a na základe toho k nim pristupovať slobodne. Dáva človeku tiež silu stávať sa slobodným tvorcom svojho života aj života našej spoločnosti.

  A teraz prejdime od duchovnosti späť do ekonomickej reality :-)

  Cena kurzu je 66 € (11 piatkov) alebo jednorazový vstup 8 €. Pre tých, čo majú zaplatený iný kurz v štúdiu ásana je cena 33 € / kurz alebo 5 € / vstup.

  Platba za kurz: v hotovosti na prvej hodine alebo pri vstupoch

  Prihlasovanie na kurz:
  emailom na matej.stepita@asana.sk; resp. telefonicky – 0903 692 500

  Informácie o kurze nájdete aj na stránke štúdia jogy Ásana.

  Napíšte komentár →

Napíšte komentár

Zrušiť komentár